Resultat Kryssningar 2020

Resultat Kryssningar 2020

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Kryssningar Stockholm januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Färjepassagerare - Nynäshamn 78 383 72 343 56 821 30 133 55 140 117 864 285 226 210 062 108 761 107 036 49 130 46 391 1 217 290
Färjepassagerare - Stockholm 505 493 561 991 194 528 15 105 23 440 46 447 135 860 112 374 83 755 94 919 58 650 57 087 1 889 649
Färjepassagerare – Kapellskär 24 983 50 790 34 773 17 919 21 914 33 664 58 213 53 680 46 278 44 304 35 238 34 165 455 921
Kryssningspassagerare – Nynäshamn 0 0 0 0 0 0 0 0
Kryssningspassagerare – Stockholm 0 0 0 0 0 0 296 296
  608 859 685 124 286 122 63 157 100 494 197 975 479 299 376 116 239 090 246 259 143 018 137 643 3 563 156
Antal anlöp 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4,2
Genomsnittligt antal antal passagerare 202 953 228 374,7 57 224,4 12 631,4 20 098,8 39 595 95 859,8 75 223,2 47 818 82 086,3 47 672,7 45 881 955 418,3
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 15 061,3 10 671,3 -186 840,9 -209 461,9 -200 743,4 -231 858,8 -282 429,2 -230 115,6 -139 036,2 -100 980,1 -189 432,3 -218 649,3 -1 963 815,1
Procentuell förändring 8,0% 4,9% -76,6% -94,3% -90,9% -85,4% -74,7% -75,4% -74,4% -55,2% -79,9% -82,7% -67,3%
Procentuell förändring (efter rättelse) 8,0% 4,9% -60,9% -92,9% -90,9% -85,4% -74,7% -75,4% -74,4% -72,0% -79,9% -82,7% -67,1%