Resultat Kryssningar 2019

Resultat Kryssningar 2019

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Kryssningar Stockholm januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Färjepassagerare - Nynäshamn 75 402 66 228 80 606 125 158 134 661 216 038 367 953 259 669 126 812 105 722 87 464 95 403 1 741 116
Färjepassagerare - Stockholm 454 266 534 709 592 613 674 208 692 445 801 678 1 042 653 872 037 607 120 702 026 568 156 633 084 8 174 995
Färjepassagerare – Kapellskär 34 007 52 173 58 977 76 673 91 804 116 375 182 602 129 469 82 187 72 950 55 695 65 104 1 018 016
Kryssningspassagerare – Nynäshamn 39 358 25 672 50 834 45 026 50 866 24 948 236 704
Kryssningspassagerare – Stockholm 12 334 145 943 197 506 247 403 220 493 67 286 9 686 900 651
  563 675 653 110 732 196 888 373 1 104 211 1 357 269 1 891 445 1 526 694 934 271 915 332 711 315 793 591 12 071 482
Antal anlöp 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4,1
Genomsnittligt antal antal passagerare 187 891,7 217 703,3 244 065,3 222 093,3 220 842,2 271 453,8 378 289 305 338,8 186 854,2 183 066,4 237 105 264 530,3 2 919 233,3
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 33 175,9 -5 573,7 -19 715,3 12 714 -244,6 14 355,6 6 674,8 325,2 6 828,4 -999,6 -5 440,7 -14 248,3 27 851,7
Procentuell förändring 21,4% -2,5% -7,5% 6,1% -0,1% 5,6% 1,8% 0,1% 3,8% -0,5% -2,2% -5,1% 1,0%
Procentuell förändring (efter rättelse) -8,7% -2,5% -7,5% 6,1% -0,1% 5,6% 1,8% 0,1% 3,8% -0,5% -2,2% -5,1% -0,8%