Resultat Kryssningar 2018

Resultat Kryssningar 2018

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn). Källa: Stockholms Hamnar.
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn). Källa: Stockholms Hamnar.
Kryssningar Stockholm januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Färjepassagerare - Nynäshamn 70 671 59 948 81 638 101 104 133 585 181 347 351 667 245 548 117 213 112 262 88 741 95 072 1 638 796
Färjepassagerare - Stockholm 511 487 559 618 648 297 661 218 692 923 801 896 1 052 624 882 852 616 585 718 070 579 475 676 448 8 401 493
Färjepassagerare – Kapellskär 35 465 50 265 61 407 70 013 92 852 107 515 172 411 122 744 80 588 68 674 59 421 64 816 986 171
Kryssningspassagerare – Nynäshamn 45 922 26 096 60 116 57 088 15 544 970 205 736
Kryssningspassagerare – Stockholm 1 240 5 182 140 152 168 637 221 253 216 836 70 199 20 354 843 853
  618 863 669 831 791 342 837 517 1 105 434 1 285 491 1 858 071 1 525 068 900 129 920 330 727 637 836 336 12 076 049
Antal anlöp 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4,2
Genomsnittligt antal antal passagerare 154 715,8 223 277 263 780,7 209 379,3 221 086,8 257 098,2 371 614,2 305 013,6 180 025,8 184 066 242 545,7 278 778,7 2 891 381,6
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år -49 073,6 -8 485 9 595 -82 605,8 15 450 -5 884,4 3 697,8 8 314,8 -1 389 -139,2 -10 459,3 5 632,3 -115 346,3
Procentuell förändring -24,1% -3,7% 3,8% -28,3% 7,5% -2,2% 1,0% 2,8% -0,8% -0,1% -4,1% 2,1% -3,8%
Procentuell förändring (efter rättelse) 1,0% -3,7% 3,8% -5,0% 7,5% -2,2% 1,0% 2,8% -0,8% -0,1% -4,1% 2,1% 0,1%