Resultat Kryssningar 2017

Resultat Kryssningar 2017

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn). Källa: Stockholms Hamnar.
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn). Källa: Stockholms Hamnar.
Kryssningar Stockholm januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Färjepassagerare - Nynäshamn 69 480 59 720 73 287 113 106 127 796 169 431 352 071 238 816 115 219 105 757 83 523 89 970 1 598 176
Färjepassagerare - Stockholm 514 739 585 078 629 798 687 969 671 403 802 570 1 054 157 869 371 628 807 723 046 614 630 667 801 8 449 369
Färjepassagerare – Kapellskär 27 149 50 488 59 472 74 880 86 868 102 639 166 132 117 191 78 749 68 147 60 862 61 668 954 245
Kryssningspassagerare – Nynäshamn 17 210 24 634 27 960 35 090 34 264 15 980 155 138
Kryssningspassagerare – Stockholm 124 907 215 639 239 262 223 026 50 035 8 096 860 965
  611 368 695 286 762 557 875 955 1 028 184 1 314 913 1 839 582 1 483 494 907 074 921 026 759 015 819 439 12 017 893
Antal anlöp 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 4
Genomsnittligt antal antal passagerare 203 789,3 231 762 254 185,7 291 985 205 636,8 262 982,6 367 916,4 296 698,8 181 414,8 184 205,2 253 005 273 146,3 3 006 727,9
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 59 768,3 543 -42 229 49 109,3 1 172 16 768,2 16 187,2 13 731,6 4 110,4 -48 379,3 4 266 6 494,3 81 542,1
Procentuell förändring 41,5% 0,2% -14,2% 20,2% 0,6% 6,8% 4,6% 4,9% 2,3% -20,8% 1,7% 2,4% 2,8%
Procentuell förändring (efter rättelse) 6,4% 0,2% -14,2% 20,2% 0,6% 6,8% 4,6% 4,9% 2,3% -2,7% 1,7% 2,4% 2,6%