Resultat Kryssningar 2022

Resultat Kryssningar 2022

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Kryssningar Stockholm januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik 73 737 66 754 98 825 135 358 152 122 206 251 399 749 270 226 131 455 119 397 1 653 874
Färjepassagerare - Stockholm 103 372 168 394 301 835 444 051 401 776 508 087 767 155 522 233 341 115 384 150 3 942 168
Färjepassagerare – Kapellskär 32 201 40 117 29 475 36 359 74 683 86 847 147 651 99 520 87 513 122 990 757 356
Kryssningspassagerare 366 318 292 21 504 59 836 67 760 98 573 104 466 70 601 24 434 448 150
  209 676 275 583 430 427 637 272 688 417 868 945 1 413 128 996 445 630 684 650 971 6 801 548
Antal anlöp 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal antal passagerare 52 419 68 895,8 107 606,8 159 318 172 104,3 217 236,3 353 282 249 111,3 157 671 162 742,8 170 038,7
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 8 702,7 31 026,4 63 728,8 105 794,7 118 843 121 884 137 907,3 59 367,3 43 911 21 307 71 247,2
Procentuell förändring 19,9% 81,9% 145,2% 197,7% 223,1% 127,8% 64,0% 31,3% 38,6% 15,1% 72,1%
Procentuell förändring (efter rättelse) 59,6% 142,3% 226,8% 283,5% 223,1% 127,8% 64,0% 31,3% 38,6% 15,1% 84,5%