Resultat Kryssningar 2021

Resultat Kryssningar 2021

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Kryssningar Stockholm januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Färjepassagerare - Nynäshamn 42 634 35 601 55 289 77 235 99 102 158 863 343 472 251 801 1 063 997
Färjepassagerare - Stockholm 46 910 37 037 29 941 32 414 49 424 118 758 326 900 311 522 952 906
Färjepassagerare – Kapellskär 26 166 30 308 33 213 37 227 47 357 66 085 110 828 79 349 430 533
Färjepassagerare – Norvik 13 334 10 662 13 185 13 694 14 912 17 595 21 817 24 146 129 345
Kryssningspassagerare – Nynäshamn 15 846 33 162 49 008
Kryssningspassagerare – Stockholm 2 250 20 108 39 562 43 132 105 052
  129 044 113 608 131 628 160 570 213 045 381 409 858 425 743 112 2 730 841
Antal anlöp 4 4 4 4 5 5 6 6 4,8
Genomsnittligt antal antal passagerare 32 261 28 402 32 907 40 142,5 42 609 76 281,8 143 070,8 123 852 64 940,8
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år -170 692 -199 972,7 -24 317,4 27 511,1 22 510,2 36 686,8 47 211 48 628,8 -26 554,3
Procentuell förändring -84,1% -87,6% -42,5% 217,8% 112,0% 92,7% 49,3% 64,6% -29,0%
Procentuell förändring (efter rättelse) -81,0% -85,0% -58,6% 132,6% 97,2% 83,8% 74,5% 91,2% -22,8%