Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se

Resultat Kryssningar 2019

Kryssningar Stockholm januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Färjepassagerare - Nynäshamn 75 402 66 228 80 606 125 158 134 661 216 038 698 093
Färjepassagerare - Stockholm 443 628 534 709 592 613 674 208 688 601 801 678 3 735 437
Färjepassagerare – Kapellskär 34 007 52 173 58 977 76 673 91 804 116 375 430 009
Kryssningspassagerare – Nynäshamn 39 358 25 672 65 030
Kryssningspassagerare – Stockholm 12 334 145 943 197 506 355 783
  553 037 653 110 732 196 888 373 1 100 367 1 357 269 5 284 352
Antal anlöp 3 3 3 4 5 5 3,8
Genomsnittligt antal antal passagerare 184 345,7 217 703,3 244 065,3 222 093,3 220 073,4 271 453,8 1 359 734,8
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 29 629,9 -5 573,7 -19 715,3 12 714 -1 013,4 14 355,6 30 397,1
Procentuell förändring 19,2% -2,5% -7,5% 6,1% -0,5% 5,6% 2,3%
Procentuell förändring (efter rättelse) -10,5% -2,5% -7,5% 6,1% -0,5% 5,6% -1,5%