Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se

Resultat Kryssningar 2019

Kryssningar Stockholm januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Färjepassagerare - Nynäshamn 75 402 66 228 80 606 125 158 134 661 216 038 367 953 259 669 1 325 715
Färjepassagerare - Stockholm 443 628 534 709 592 613 674 208 688 601 801 678 1 042 653 872 037 5 650 127
Färjepassagerare – Kapellskär 34 007 52 173 58 977 76 673 91 804 116 375 118 602 129 469 678 080
Kryssningspassagerare – Nynäshamn 39 358 25 672 50 834 45 026 160 890
Kryssningspassagerare – Stockholm 12 334 145 943 197 506 247 403 220 493 823 679
  553 037 653 110 732 196 888 373 1 100 367 1 357 269 1 827 445 1 526 694 8 638 491
Antal anlöp 3 3 3 4 5 5 5 5 4,1
Genomsnittligt antal antal passagerare 184 345,7 217 703,3 244 065,3 222 093,3 220 073,4 271 453,8 365 489 305 338,8 2 030 562,6
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 29 629,9 -5 573,7 -19 715,3 12 714 -1 013,4 14 355,6 -6 125,2 325,2 24 597,1
Procentuell förändring 19,2% -2,5% -7,5% 6,1% -0,5% 5,6% -1,6% 0,1% 1,2%
Procentuell förändring (efter rättelse) -10,5% -2,5% -7,5% 6,1% -0,5% 5,6% -1,6% 0,1% -1,3%