Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se

Resultat Kryssningar 2020

Kryssningar Stockholm januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Färjepassagerare - Nynäshamn 78 383 72 343 150 726
Färjepassagerare - Stockholm 505 493 561 991 1 067 484
Färjepassagerare – Kapellskär 24 983 50 790 75 773
  608 859 685 124 1 293 983
Antal anlöp 3 3 3
Genomsnittligt antal antal passagerare 202 953 228 374,7 431 327,7
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 15 061,3 10 671,3 25 732,7
Procentuell förändring 8,0% 4,9% 6,3%
Procentuell förändring (efter rättelse) 8,0% 4,9% 6,3%