Resultat Kryssningar 2020

Resultat Kryssningar 2020

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Kryssningar Stockholm januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Färjepassagerare - Nynäshamn 78 383 72 343 56 821 30 133 55 140 292 820
Färjepassagerare - Stockholm 505 493 561 991 194 528 15 105 23 440 1 300 557
Färjepassagerare – Kapellskär 24 983 50 790 34 773 17 919 21 914 150 379
Kryssningspassagerare – Nynäshamn 0 0 0 0
Kryssningspassagerare – Stockholm 0 0 0 0
  608 859 685 124 286 122 63 157 100 494 1 743 756
Antal anlöp 3 3 5 5 5 4,2
Genomsnittligt antal antal passagerare 202 953 228 374,7 57 224,4 12 631,4 20 098,8 521 282,3
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 15 061,3 10 671,3 -186 840,9 -209 461,9 -200 743,4 -571 313,5
Procentuell förändring 8,0% 4,9% -76,6% -94,3% -90,9% -52,3%
Procentuell förändring (efter rättelse) 8,0% 4,9% -60,9% -92,9% -90,9% -48,5%