Resultat Kryssningar 2022

Resultat Kryssningar 2022

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Kryssningar Stockholm januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Färjepassagerare - Nynäshamn/Norvik 73 737 66 754 98 825 135 358 152 122 526 796
Färjepassagerare - Stockholm 103 372 168 394 301 835 444 051 401 776 1 419 428
Färjepassagerare – Kapellskär 32 201 40 117 29 475 36 359 74 683 212 835
Kryssningspassagerare 366 318 292 21 504 59 560 82 040
  209 676 275 583 430 427 637 272 688 141 2 241 099
Antal anlöp 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal antal passagerare 52 419 68 895,8 107 606,8 159 318 172 035,3 112 055
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 8 702,7 31 026,4 63 728,8 105 794,7 118 774 65 605,3
Procentuell förändring 19,9% 81,9% 145,2% 197,7% 223,0% 141,2%
Procentuell förändring (efter rättelse) 59,6% 142,3% 226,8% 283,5% 223,0% 193,7%