Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se

Resultat Kryssningar 2019

Kryssningar Stockholm januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Färjepassagerare - Nynäshamn 75 402 66 228 80 606 125 158 347 394
Färjepassagerare - Stockholm 443 628 534 709 592 613 674 208 2 245 158
Färjepassagerare – Kapellskär 34 007 52 173 58 977 76 673 221 830
Kryssningspassagerare – Stockholm 12 334 12 334
  553 037 653 110 732 196 888 373 2 826 716
Antal anlöp 3 3 3 4 3,3
Genomsnittligt antal antal passagerare 184 345,7 217 703,3 244 065,3 222 093,3 868 207,6
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 29 629,9 -5 573,7 -19 715,3 12 714 17 054,9
Procentuell förändring 19,2% -2,5% -7,5% 6,1% 2,0%
Procentuell förändring (efter rättelse) -10,5% -2,5% -7,5% 6,1% -3,8%