Resultat Kryssningar 2020

Resultat Kryssningar 2020

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Kryssningar Stockholm januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Färjepassagerare - Nynäshamn 78 383 72 343 56 821 30 133 55 140 117 864 285 226 210 062 905 972
Färjepassagerare - Stockholm 505 493 561 991 194 528 15 105 23 440 46 447 135 860 117 646 1 600 510
Färjepassagerare – Kapellskär 24 983 50 790 34 773 17 919 21 914 33 664 58 213 53 680 295 936
Kryssningspassagerare – Nynäshamn 0 0 0 0 0 0 0
Kryssningspassagerare – Stockholm 0 0 0 0 0 0 0
  608 859 685 124 286 122 63 157 100 494 197 975 479 299 381 388 2 802 418
Antal anlöp 3 3 5 5 5 5 5 5 4,5
Genomsnittligt antal antal passagerare 202 953 228 374,7 57 224,4 12 631,4 20 098,8 39 595 95 859,8 76 277,6 733 014,7
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 15 061,3 10 671,3 -186 840,9 -209 461,9 -200 743,4 -231 858,8 -282 429,2 -229 061,2 -1 314 662,7
Procentuell förändring 8,0% 4,9% -76,6% -94,3% -90,9% -85,4% -74,7% -75,0% -64,2%
Procentuell förändring (efter rättelse) 8,0% 4,9% -60,9% -92,9% -90,9% -85,4% -74,7% -75,0% -62,2%