Resultat Kryssningar 2020

Resultat Kryssningar 2020

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Antal färje- och kryssningspassagerare per månad (och hamn).

Källa: Stockholms Hamnar

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Kryssningar Stockholm januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Färjepassagerare - Nynäshamn 78 383 72 343 56 821 30 133 55 140 117 864 285 226 210 062 108 761 1 014 733
Färjepassagerare - Stockholm 505 493 561 991 194 528 15 105 23 440 46 447 135 860 112 374 83 755 1 678 993
Färjepassagerare – Kapellskär 24 983 50 790 34 773 17 919 21 914 33 664 58 213 53 680 46 278 342 214
Kryssningspassagerare – Nynäshamn 0 0 0 0 0 0 0
Kryssningspassagerare – Stockholm 0 0 0 0 0 0 0
  608 859 685 124 286 122 63 157 100 494 197 975 479 299 376 116 238 794 3 035 940
Antal anlöp 3 3 5 5 5 5 5 5 3 4,3
Genomsnittligt antal antal passagerare 202 953 228 374,7 57 224,4 12 631,4 20 098,8 39 595 95 859,8 75 223,2 79 598 811 558,3
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 15 061,3 10 671,3 -186 840,9 -209 461,9 -200 743,4 -231 858,8 -282 429,2 -230 115,6 -107 256,2 -1 422 973,3
Procentuell förändring 8,0% 4,9% -76,6% -94,3% -90,9% -85,4% -74,7% -75,4% -57,4% -63,7%
Procentuell förändring (efter rättelse) 8,0% 4,9% -60,9% -92,9% -90,9% -85,4% -74,7% -75,4% -70,7% -63,2%