Resultat Flygplatser (internationella passagerare) 2020

Resultat Flygplatser (internationella passagerare) 2020

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen. Antal utrikes passagerare.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen. Antal utrikes passagerare.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Flygplatser (internationella passagerare) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Stockholm Arlanda Airport 1 349 742 1 305 625 646 143 33 605 45 765 82 745 225 980 302 519 269 898 309 686 163 796 196 757 4 932 261
Stockholm Bromma Airport 27 092 24 600 9 182 41 89 327 2 882 3 693 2 226 2 831 1 128 83 74 174
Stockholm Skavsta Airport 145 215 142 397 59 767 2 054 3 245 8 430 23 919 40 599 42 385 45 490 30 676 29 046 573 223
Stockholm Västerås Airport 4 836 5 282 2 842 340 164 31 4 771 6 462 3 920 4 902 1 858 1 549 36 957
  1 526 885 1 477 904 717 934 36 040 49 263 91 533 257 552 353 273 318 429 362 909 197 458 227 435 5 616 615
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 381 721,3 369 476 179 483,5 9 010 12 315,8 22 883,3 64 388 88 318,3 79 607,3 90 727,3 49 364,5 56 858,8 1 404 153,8
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år -11 305,3 -8 910,3 -270 452,3 -471 876,3 -516 580,8 -569 837,8 -552 856,5 -492 624,5 -455 077,5 -419 146,3 -359 569,3 -353 522 -4 481 758,5
Procentuell förändring -2,9% -2,4% -60,1% -98,1% -97,7% -96,1% -89,6% -84,8% -85,1% -82,2% -87,9% -86,1% -76,1%
Procentuell förändring (efter rättelse) -2,9% -2,4% -60,1% -98,1% -97,7% -96,1% -89,6% -84,8% -85,1% -82,2% -87,9% -86,1% -76,1%