Resultat Flygplatser (internationella passagerare) 2019

Resultat Flygplatser (internationella passagerare) 2019

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen. Antal utrikes passagerare.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen. Antal utrikes passagerare.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Flygplatser (internationella passagerare) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Stockholm Arlanda Airport 1 411 830 1 355 305 1 620 237 1 657 177 1 843 282 2 099 728 2 178 319 2 056 906 1 880 966 1 780 404 1 449 956 1 445 296 20 779 406
Stockholm Bromma Airport 25 824 24 909 29 612 34 637 36 560 31 961 28 033 24 473 32 234 32 845 29 474 29 274 359 836
Stockholm Skavsta Airport 129 436 128 087 144 281 219 735 222 830 226 997 250 917 231 913 214 686 214 992 150 425 161 142 2 295 441
Stockholm Västerås Airport 5 016 5 244 5 613 11 996 12 914 12 198 11 709 10 479 10 853 11 253 5 880 5 811 108 966
  1 572 106 1 513 545 1 799 743 1 923 545 2 115 586 2 370 884 2 468 978 2 323 771 2 138 739 2 039 494 1 635 735 1 641 523 23 543 649
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 393 026,5 378 386,3 449 935,8 480 886,3 528 896,5 592 721 617 244,5 580 942,8 534 684,8 509 873,5 408 933,8 410 380,8 5 885 912,3
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år -7 526,8 -7 086 -29 428,5 -22 318,5 -15 711,5 -7 397,8 -12 896,8 -7 008,3 -7 913,3 -10 882,5 -24 124 -8 165,3 -160 459
Procentuell förändring -1,9% -1,8% -6,1% -4,4% -2,9% -1,2% -2,0% -1,2% -1,5% -2,1% -5,6% -2,0% -2,7%
Procentuell förändring (efter rättelse) -1,9% -1,8% -6,1% -4,4% -2,9% -1,2% -2,0% -1,2% -1,5% -2,1% -5,6% -2,0% -2,7%