Resultat Flygplatser (internationella passagerare) 2018

Resultat Flygplatser (internationella passagerare) 2018

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen. Antal utrikes passagerare.
Källa: Transportstyrelsen. Antal utrikes passagerare.
Flygplatser (internationella passagerare) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Stockholm Arlanda Airport 1 441 222 1 385 735 1 732 007 1 763 284 1 926 951 2 144 286 2 243 033 2 103 968 1 921 837 1 833 502 1 556 072 1 497 771 21 549 668
Stockholm Bromma Airport 24 183 23 781 28 133 29 162 28 098 23 213 20 749 22 358 27 376 27 393 29 476 26 616 310 538
Stockholm Skavsta Airport 130 880 127 016 150 377 207 502 211 947 220 985 243 757 216 352 209 193 210 209 140 911 143 965 2 213 094
Stockholm Västerås Airport 5 928 5 357 6 940 12 871 11 436 11 991 13 026 9 126 11 986 11 920 5 772 5 832 112 185
  1 602 213 1 541 889 1 917 457 2 012 819 2 178 432 2 400 475 2 520 565 2 351 804 2 170 392 2 083 024 1 732 231 1 674 184 24 185 485
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 400 553,3 385 472,3 479 364,3 503 204,8 544 608 600 118,8 630 141,3 587 951 542 598 520 756 433 057,8 418 546 6 046 371,3
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 14 599 14 987,5 39 886,3 15 228,3 5 854,3 13 419,5 5 279 6 209,8 5 603,8 642,8 1 715 1 573,5 124 998,5
Procentuell förändring 3,8% 4,0% 9,1% 3,1% 1,1% 2,3% 0,8% 1,1% 1,0% 0,1% 0,4% 0,4% 2,1%
Procentuell förändring (efter rättelse) 3,8% 4,0% 9,1% 3,1% 1,1% 2,3% 0,8% 1,1% 1,0% 0,1% 0,4% 0,4% 2,1%