Resultat Flygplatser (internationella passagerare) 2017

Resultat Flygplatser (internationella passagerare) 2017

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Data source: The Swedish Transport Agency (Transportsstyrelsen). Total number of international passengers.
Data source: The Swedish Transport Agency (Transportsstyrelsen). Total number of international passengers.
Flygplatser (internationella passagerare) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Stockholm Arlanda Airport 1 405 947 1 346 940 1 596 269 1 722 982 1 907 168 2 086 622 2 216 803 2 064 700 1 905 487 1 839 662 1 551 015 1 502 077 21 145 672
Stockholm Bromma Airport 20 593 21 169 25 533 25 131 28 754 26 559 21 263 22 916 27 655 27 147 24 426 19 631 290 777
Stockholm Skavsta Airport 111 211 108 549 128 588 190 444 204 683 221 561 248 746 227 473 203 352 201 019 143 069 140 355 2 129 050
Stockholm Västerås Airport 6 066 5 281 7 522 13 349 14 410 12 055 12 637 11 876 11 483 12 625 6 861 5 827 119 992
  1 543 817 1 481 939 1 757 912 1 951 906 2 155 015 2 346 797 2 499 449 2 326 965 2 147 977 2 080 453 1 725 371 1 667 890 23 685 491
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 385 954,3 370 484,8 439 478 487 976,5 538 753,8 586 699,3 624 862,3 581 741,3 536 994,3 520 113,3 431 342,8 416 972,5 5 921 372,8
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 41 030 20 880,3 19 131 60 620,3 50 681,8 58 264 52 449,8 49 438,8 37 204,8 34 001 20 333,3 14 984,8 459 019,5
Procentuell förändring 11,9% 6,0% 4,6% 14,2% 10,4% 11,0% 9,2% 9,3% 7,4% 7,0% 4,9% 3,7% 8,4%
Procentuell förändring (efter rättelse) 11,9% 6,0% 4,6% 14,2% 10,4% 11,0% 9,2% 9,3% 7,4% 7,0% 4,9% 3,7% 8,4%