Resultat Flygplatser (internationella passagerare) 2016

Resultat Flygplatser (internationella passagerare) 2016

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Data source: The Swedish Transport Agency (Transportsstyrelsen). Total number of international passengers.
Data source: The Swedish Transport Agency (Transportsstyrelsen). Total number of international passengers.
Flygplatser (internationella passagerare) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Stockholm Arlanda Airport 1 242 464 1 257 737 1 510 392 1 499 706 1 719 117 1 857 314 2 013 427 1 882 548 1 760 608 1 712 527 1 486 755 1 457 375 19 399 970
Stockholm Bromma Airport 21 120 22 158 21 188 22 721 26 320 29 240 21 302 20 899 28 361 25 376 22 512 20 165 281 362
Stockholm Skavsta Airport 110 419 113 141 143 391 174 894 192 177 210 784 236 131 208 765 193 206 190 135 127 297 123 399 2 023 739
Stockholm Västerås Airport 5 694 5 382 6 417 12 104 14 674 16 403 18 790 16 998 16 983 16 411 7 474 7 012 144 342
  1 379 697 1 398 418 1 681 388 1 709 425 1 952 288 2 113 741 2 289 650 2 129 210 1 999 158 1 944 449 1 644 038 1 607 951 21 849 413
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 344 924,3 349 604,5 420 347 427 356,3 488 072 528 435,3 572 412,5 532 302,5 499 789,5 486 112,3 411 009,5 401 987,8 5 462 353,3
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 20 286,3 32 746,8 46 854,8 13 917 36 741,8 25 593,8 41 422,3 33 577 29 122,3 27 787,8 38 561 44 747,3 391 357,8
Procentuell förändring 6,2% 10,3% 12,5% 3,4% 8,1% 5,1% 7,8% 6,7% 6,2% 6,1% 10,4% 12,5% 7,7%
Procentuell förändring (efter rättelse) 6,2% 10,3% 12,5% 3,4% 8,1% 5,1% 7,8% 6,7% 6,2% 6,1% 10,4% 12,5% 7,7%