Resultat Flygplatser (internationella passagerare) 2015

Resultat Flygplatser (internationella passagerare) 2015

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Data source: The Swedish Transport Agency (Transportsstyrelsen). Total number of international passengers.
Data source: The Swedish Transport Agency (Transportsstyrelsen). Total number of international passengers.
Flygplatser (internationella passagerare) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Stockholm Arlanda Airport 1 181 050 1 150 727 1 357 948 1 452 654 1 596 684 1 787 391 1 876 693 1 769 811 1 659 610 1 608 459 1 336 065 1 283 536 18 060 628
Stockholm Bromma Airport 18 398 20 803 26 290 27 863 28 579 28 288 21 705 20 616 32 379 30 440 23 463 19 492 298 316
Stockholm Skavsta Airport 93 277 91 173 104 579 161 840 168 541 183 610 211 562 191 998 179 776 181 743 123 940 119 500 1 811 539
Stockholm Västerås Airport 5 827 4 728 5 152 11 400 11 517 12 077 14 001 12 477 10 904 12 656 6 326 6 434 113 499
  1 298 552 1 267 431 1 493 969 1 653 757 1 805 321 2 011 366 2 123 961 1 994 902 1 882 669 1 833 298 1 489 794 1 428 962 20 283 982
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 324 638 316 857,8 373 492,3 413 439,3 451 330,3 502 841,5 530 990,3 498 725,5 470 667,3 458 324,5 372 448,5 357 240,5 5 070 995,5
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 9 480 13 784,5 11 931,3 8 100,8 15 919 14 550,8 28 236 28 367,3 37 220,3 22 757,3 24 153,3 18 348,3 232 848,5
Procentuell förändring 3,0% 4,5% 3,3% 2,0% 3,7% 3,0% 5,6% 6,0% 8,6% 5,2% 6,9% 5,4% 4,8%
Procentuell förändring (efter rättelse) 3,0% 4,5% 3,3% 2,0% 3,7% 3,0% 5,6% 6,0% 8,6% 5,2% 6,9% 5,4% 4,8%