Resultat Flygplatser (internationella passagerare) 2014

Resultat Flygplatser (internationella passagerare) 2014

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Data source: The Swedish Transport Agency (Transportsstyrelsen). Total number of international passengers.
Data source: The Swedish Transport Agency (Transportsstyrelsen). Total number of international passengers.
Flygplatser (internationella passagerare) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Stockholm Arlanda Airport 1 132 550 1 095 579 1 315 812 1 440 019 1 552 482 1 746 514 1 784 051 1 677 758 1 548 180 1 538 313 1 264 830 1 232 501 17 328 589
Stockholm Bromma Airport 20 184 21 244 23 182 22 961 22 070 22 491 14 561 17 547 24 477 25 026 19 708 16 373 249 824
Stockholm Skavsta Airport 100 551 89 717 101 848 146 565 154 851 170 296 197 281 173 259 151 532 168 143 102 566 100 393 1 657 002
Stockholm Västerås Airport 7 347 5 753 5 402 11 809 12 242 13 862 15 124 12 869 9 599 10 787 6 077 6 302 117 173
  1 260 632 1 212 293 1 446 244 1 621 354 1 741 645 1 953 163 2 011 017 1 881 433 1 733 788 1 742 269 1 393 181 1 355 569 19 352 588
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 315 158 303 073,3 361 561 405 338,5 435 411,3 488 290,8 502 754,3 470 358,3 433 447 435 567,3 348 295,3 338 892,3 4 838 147
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år
Procentuell förändring
Procentuell förändring (efter rättelse)