Resultat Flygplatser (internationella passagerare) 2019

Resultat Flygplatser (internationella passagerare) 2019

Källa: Transportstyrelsen. Antal utrikes passagerare.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen. Antal utrikes passagerare.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se

Resultat Flygplatser (internationella passagerare) 2019

Flygplatser (internationella passagerare) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Stockholm Arlanda Airport 1 411 830 1 355 305 1 620 237 1 657 177 1 843 282 2 099 728 2 178 319 2 056 907 14 222 785
Stockholm Bromma Airport 25 824 24 909 29 612 34 637 36 560 31 961 28 033 24 473 236 009
Stockholm Skavsta Airport 129 436 128 087 144 281 219 735 222 830 226 997 250 917 231 913 1 554 196
Stockholm Västerås Airport 5 016 5 244 5 613 11 996 12 914 12 198 11 709 10 479 75 169
  1 572 106 1 513 545 1 799 743 1 923 545 2 115 586 2 370 884 2 468 978 2 323 772 16 088 159
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 393 026,5 378 386,3 449 935,8 480 886,3 528 896,5 592 721 617 244,5 580 943 4 022 039,8
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år -7 526,8 -7 086 -29 428,5 -22 318,5 -15 711,5 -7 397,8 -12 896,8 -7 008 -109 373,8
Procentuell förändring -1,9% -1,8% -6,1% -4,4% -2,9% -1,2% -2,0% -1,2% -2,6%
Procentuell förändring (efter rättelse) -1,9% -1,8% -6,1% -4,4% -2,9% -1,2% -2,0% -1,2% -2,6%