Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2020

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2020

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Flygplatser (totala passagerare) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Stockholm Arlanda Airport 1 692 327 1 664 403 841 872 46 402 59 842 117 311 315 977 417 681 5 155 815
Stockholm Bromma Airport 162 825 157 948 78 715 725 233 3 429 8 167 12 500 424 542
Stockholm Skavsta Airport 145 221 142 397 59 767 2 054 3 245 8 430 23 919 40 599 425 632
Stockholm Västerås Airport 4 836 5 282 2 842 352 164 31 4 771 6 463 24 741
  2 005 209 1 970 030 983 196 49 533 63 484 129 201 352 834 477 243 6 030 730
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 501 302,3 492 507,5 245 799 12 383,3 15 871 32 300,3 88 208,5 119 310,8 1 507 682,5
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år -25 796,8 -23 634 -362 779,5 -608 364,8 -674 162,5 -703 009,8 -640 249,5 -595 581 -3 633 577,8
Procentuell förändring -4,9% -4,6% -59,6% -98,0% -97,7% -95,6% -87,9% -83,3% -70,7%
Procentuell förändring (efter rättelse) -4,9% -4,6% -59,6% -98,0% -97,7% -95,6% -87,9% -83,3% -70,7%