Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2022

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2022

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Flygplatser (totala passagerare) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Stockholm Arlanda Airport 732 455 768 167 1 158 823 1 478 943 1 741 227 5 879 615
Stockholm Bromma Airport 37 932 45 498 74 214 95 358 110 651 363 653
Stockholm Skavsta Airport 32 043 25 116 35 092 48 432 49 649 190 332
Stockholm Västerås Airport 2 311 3 706 5 840 9 947 10 443 32 247
  804 741 842 487 1 273 969 1 632 680 1 911 970 6 465 847
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 201 185,3 210 621,8 318 492,3 408 170 477 992,5 323 292,4
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 137 383,5 162 520 257 657,8 341 714,5 397 299,5 259 315,1
Procentuell förändring 215,3% 337,9% 423,5% 514,2% 492,4% 405,3%
Procentuell förändring (efter rättelse) 215,3% 337,9% 423,5% 514,2% 492,4% 405,3%