Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2019

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2019

Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2019

Flygplatser (totala passagerare) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Stockholm Arlanda Airport 1 798 538 1 756 103 2 079 552 2 037 705 2 283 763 2 494 305 2 493 860 2 436 791 17 380 617
Stockholm Bromma Airport 175 355 175 008 204 476 213 554 240 242 207 738 157 346 180 385 1 554 104
Stockholm Skavsta Airport 129 487 128 211 144 506 219 737 223 215 226 999 250 917 231 913 1 554 985
Stockholm Västerås Airport 5 016 5 244 5 780 11 996 12 914 12 198 11 709 10 479 75 336
  2 108 396 2 064 566 2 434 314 2 482 992 2 760 134 2 941 240 2 913 832 2 859 568 20 565 042
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 527 099 516 141,5 608 578,5 620 748 690 033,5 735 310 728 458 714 892 5 141 260,5
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år -13 077,8 -14 943,8 -38 028,5 -46 168,8 -34 656 -16 099,3 -26 615 -22 274,5 -211 863,5
Procentuell förändring -2,4% -2,8% -5,9% -6,9% -4,8% -2,1% -3,5% -3,0% -4,0%
Procentuell förändring (efter rättelse) -2,4% -2,8% -5,9% -6,9% -4,8% -2,1% -3,5% -3,0% -4,0%