Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2020

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2020

Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Flygplatser (totala passagerare) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Stockholm Arlanda Airport 1 692 327 1 664 403 841 872 46 026 4 244 628
Stockholm Bromma Airport 162 825 157 948 78 715 725 400 213
Stockholm Skavsta Airport 145 221 142 397 59 767 2 054 349 439
Stockholm Västerås Airport 4 836 5 282 2 842 352 13 312
  2 005 209 1 970 030 983 196 49 157 5 007 592
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 501 302,3 492 507,5 245 799 12 289,3 1 251 898
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år -25 796,8 -23 634 -362 779,5 -608 458,8 -1 020 669
Procentuell förändring -4,9% -4,6% -59,6% -98,0% -44,9%
Procentuell förändring (efter rättelse) -4,9% -4,6% -59,6% -98,0% -44,9%