Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2022

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2022

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Flygplatser (totala passagerare) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Stockholm Arlanda Airport 732 455 768 321 1 158 799 1 478 806 1 741 204 1 933 046 1 926 801 1 926 630 11 666 062
Stockholm Bromma Airport 37 932 45 498 74 214 95 358 110 651 105 094 88 388 97 470 654 605
Stockholm Skavsta Airport 32 043 25 116 35 092 48 432 49 649 52 902 64 813 57 678 365 725
Stockholm Västerås Airport 2 311 3 706 5 840 9 947 10 443 10 579 11 081 10 953 64 860
  804 741 842 641 1 273 945 1 632 543 1 911 947 2 101 621 2 091 083 2 092 731 12 751 252
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 201 185,3 210 660,3 318 486,3 408 135,8 477 986,8 525 405,3 522 770,8 523 182,8 398 476,6
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 137 383,5 162 558,5 257 651,8 341 680,3 397 293,8 383 208,8 257 971,8 243 185,3 272 616,7
Procentuell förändring 215,3% 337,9% 423,5% 514,1% 492,4% 269,5% 97,4% 86,9% 216,6%
Procentuell förändring (efter rättelse) 215,3% 337,9% 423,5% 514,1% 492,4% 269,5% 97,4% 86,9% 216,6%