Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2020

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2020

Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2020

Flygplatser (totala passagerare) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Stockholm Arlanda Airport 1 692 017 1 692 017
Stockholm Bromma Airport 162 819 162 819
Stockholm Skavsta Airport 145 221 145 221
Stockholm Västerås Airport 4 836 4 836
  2 004 893 2 004 893
Antalet deltagande flygplatser 4 4
Genomsnittligt antal enhet 501 223,3 501 223,3
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år -25 875,8 -25 875,8
Procentuell förändring -4,9% -4,9%
Procentuell förändring (efter rättelse) -4,9% -4,9%