Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2019

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2019

Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: Transportstyrelsen. Totalt antal passagerare.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2019

Flygplatser (totala passagerare) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Stockholm Arlanda Airport 1 798 538 1 756 103 2 079 552 2 037 705 2 283 197 9 955 095
Stockholm Bromma Airport 175 355 175 008 204 476 213 554 240 242 1 008 635
Stockholm Skavsta Airport 129 487 128 211 144 506 219 737 223 215 845 156
Stockholm Västerås Airport 5 016 5 244 5 780 11 996 12 914 40 950
  2 108 396 2 064 566 2 434 314 2 482 992 2 759 568 11 849 836
Antalet deltagande flygplatser 4 4 4 4 4 4
Genomsnittligt antal enhet 527 099 516 141,5 608 578,5 620 748 689 892 2 962 459
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år -13 077,8 -14 943,8 -38 028,5 -46 168,8 -34 797,5 -147 016,3
Procentuell förändring -2,4% -2,8% -5,9% -6,9% -4,8% -4,7%
Procentuell förändring (efter rättelse) -2,4% -2,8% -5,9% -6,9% -4,8% -4,7%