Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2021

Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2021

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Totalt antal passagerare.

Källa: Transportstyrelsen.

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Flygplatser (totala passagerare) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Total
Stockholm Arlanda Airport 229 537 229 537
Stockholm Bromma Airport 4 060 4 060
Stockholm Skavsta Airport 21 108 21 108
Stockholm Västerås Airport 614 614
  255 319 255 319
Antalet deltagande flygplatser 4 4
Genomsnittligt antal enhet 63 829,8 63 829,8
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år -437 451,5 -437 451,5
Procentuell förändring -87,3% -87,3%
Procentuell förändring (efter rättelse) -87,3% -87,3%