Resultat Stadsbefolkningen 2019

Resultat Stadsbefolkningen 2019

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Population Årlig total
Stockholms kommun 974 073
  974 073
Städer 1
Genomsnittligt antal population 974 073
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 11 919
Procentuell förändring 1,2%
Procentuell förändring (efter rättelse) 1,2%