Resultat Stadsbefolkningen 2018

Resultat Stadsbefolkningen 2018

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Population Årlig total
Stockholms kommun 962 154
  962 154
Städer 1
Genomsnittligt antal population 962 154
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 12 393
Procentuell förändring 1,3%
Procentuell förändring (efter rättelse) 1,3%