Resultat Stadsbefolkningen 2017

Resultat Stadsbefolkningen 2017

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Population Årlig total
Stockholms kommun 949 761
  949 761
Städer 1
Genomsnittligt antal population 949 761
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 14 142
Procentuell förändring 1,5%
Procentuell förändring (efter rättelse) 1,5%