Resultat Stadsbefolkningen 2016

Resultat Stadsbefolkningen 2016

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Population Årlig total
Stockholms kommun 935 619
  935 619
Städer 1
Genomsnittligt antal population 935 619
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 12 103
Procentuell förändring 1,3%
Procentuell förändring (efter rättelse) 1,3%