Resultat Stadsbefolkningen 2015

Resultat Stadsbefolkningen 2015

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Population Årlig total
Stockholms kommun 923 516
  923 516
Städer 1
Genomsnittligt antal population 923 516
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år
Procentuell förändring
Procentuell förändring (efter rättelse)