Resultat Stadsbefolkningen 2018

Resultat Stadsbefolkningen 2018

Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se

Resultat Stadsbefolkningen 2018

Population Årlig total
Stockholms kommun 962 154
Stockholms län (County) 2 344 124
  3 306 278
Städer 2
Genomsnittligt antal population 1 653 139
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 24 187
Procentuell förändring 1,5%
Procentuell förändring (efter rättelse) 1,5%