Resultat Stadsbefolkningen 2020

Resultat Stadsbefolkningen 2020

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Källa: SCB

Foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Population Årlig total
Stockholms kommun 975 551
  975 551
Städer 1
Genomsnittligt antal population 975 551
Utveckling i förhållande till genomsnitt tidigare år 1 478
Procentuell förändring 0,2%
Procentuell förändring (efter rättelse) 0,2%