Stockholm Tourism Barometer - 2017 vs 2016

Vänligen notera att den här Turismbarometern för Stockholm är under uppbyggnad.

Vänligen notera att den här Turismbarometern för Stockholm är under uppbyggnad.

Barometervärde
4,4%
Månad Museum Attraktioner Kommersiella övernattningar i länet Flygplatser (totala passagerare) Flygplatser (internationella passagerare) Kryssningar Genomsnittlig
januari 18,9 % 9,0 % 10,1 % 10,8 % 11,9 % 6,4 % 11,2 %
februari -2,8 % 4,3 % 5,1 % 4,0 % 6,0 % 0,2 % 2,8 %
mars -13,8 % -18,5 % 12,3 % 5,6 % 4,6 % -14,2 % -4,0 %
april 10,1 % 38,6 % -0,5 % 8,6 % 14,2 % 20,2 % 15,2 %
maj -11,6 % 6,4 % 7,4 % 9,4 % 10,4 % 0,6 % 3,8 %
juni 0,4 % 5,2 % 5,7 % 10,3 % 11,0 % 6,8 % 6,6 %
juli 1,3 % 8,3 % -2,7 % 8,6 % 9,2 % 4,6 % 4,9 %
augusti -1,8 % 5,7 % 3,6 % 8,3 % 9,3 % 4,9 % 5,0 %
september -2,7 % 8,1 % 2,9 % 5,3 % 7,4 % 2,3 % 3,9 %
oktober -3,4 % -1,2 % 1,5 % 6,1 % 7,0 % -2,7 % 1,2 %
november 6,4 % -1,9 % 5,0 % 4,0 % 4,9 % 1,7 % 3,4 %
december -0,7 % -5,3 % 2,6 % 1,8 % 3,7 % 2,4 % 0,8 %
Total -0,9 % 5,2 % 3,9 % 7,0 % 8,4 % 2,6 % 4,4 %
   
Kvartal 1 (Q1) -1,9 % -2,8 % 9,2 % 6,7 % 7,3 % -4,1 % 2,4 %
Kvartal 2 (Q2) -1,5 % 11,1 % 4,5 % 9,5 % 11,7 % 9,7 % 7,5 %
Kvartal 3 (Q3) -0,7 % 7,3 % 1,1 % 7,4 % 8,7 % 4,2 % 4,7 %
Kvartal 4 (Q4) 0,5 % -2,5 % 3,0 % 4,1 % 5,3 % 0,6 % 1,8 %