Stockholm Tourism Barometer - 2015 vs 2014

Stockholm Tourism Barometer - 2015 vs 2014

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
1,4%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Flygplatser (internationella passagerare)
 Kryssningar
 Genomsnittlig
januari 1,1 % 3,0 % 0,7 %
februari 2,9 % 4,5 % 1,2 %
mars 2,4 % 3,3 % 1,0 %
april 1,8 % 2,0 % 0,6 %
maj 2,2 % 3,7 % 1,0 %
juni 1,8 % 3,0 % 0,8 %
juli 5,4 % 5,6 % 1,8 %
augusti 5,3 % 6,0 % 1,9 %
september 6,9 % 8,6 % 2,6 %
oktober 3,1 % 5,2 % 1,4 %
november 6,4 % 6,9 % 2,2 %
december 4,6 % 5,4 % 1,7 %
Total 3,7 % 4,8 % 1,4 %
   
Kvartal 1 (Q1) 2,2 % 3,6 % 1,0 %
Kvartal 2 (Q2) 1,9 % 2,9 % 0,8 %
Kvartal 3 (Q3) 5,9 % 6,7 % 2,1 %
Kvartal 4 (Q4) 4,6 % 5,8 % 1,7 %