Stockholm Tourism Barometer - 2021 vs 2022

Stockholm Tourism Barometer - 2021 vs 2022

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-68,8%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -84,6 % -91,2 % -36,9 % -68,3 % -37,3 % -48,1 % -55,6 %
februari -85,9 % -89,7 % -43,1 % -77,2 % -58,7 % -54,3 % -62,0 %
mars -86,8 % -92,9 % -56,5 % -80,9 % -69,4 % -68,6 % -70,4 %
april -69,4 % -90,3 % -83,7 % -73,9 % -83,7 %
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
Total -79,9 % -91,0 % -47,5 % -79,0 % -64,9 % -59,8 % -68,8 %
Kvartal 1 (Q1) -86,0 % -91,4 % -47,5 % -76,3 % -58,9 % -59,8 % -64,0 %
Kvartal 2 (Q2) -83,7 %
Kvartal 3 (Q3)
Kvartal 4 (Q4)