Stockholm Tourism Barometer - 2021 vs 2022

Stockholm Tourism Barometer - 2021 vs 2022

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-60,6%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -83,8 % -91,2 % -33,0 % -68,3 % -37,3 % -48,2 % -54,0 %
februari -85,2 % -89,7 % -39,7 % -77,2 % -58,7 % -54,0 % -60,5 %
mars -86,5 % -92,9 % -54,0 % -80,9 % -69,4 % -69,3 % -69,3 %
april -69,2 % -90,3 % -61,6 % -83,7 % -73,9 % -75,6 % -74,5 %
maj -67,2 % -98,3 % -59,5 % -83,1 % -69,1 % -77,8 % -73,3 %
juni -67,0 % -64,9 % -55,0 % -72,9 % -56,1 % -73,6 % -65,5 %
juli -51,5 % -51,4 % -29,3 % -49,3 % -39,0 % -48,4 % -40,1 %
augusti -35,5 % -41,0 % -46,5 % -23,7 % -46,5 %
september
oktober
november
december
Total -62,6 % -63,6 % -48,1 % -68,4 % -51,2 % -67,0 % -60,6 %
Kvartal 1 (Q1) -85,5 % -91,4 % -44,4 % -76,3 % -58,9 % -60,2 % -62,7 %
Kvartal 2 (Q2) -67,7 % -78,3 % -58,5 % -79,5 % -66,0 % -75,7 % -70,7 %
Kvartal 3 (Q3) -42,3 %
Kvartal 4 (Q4)