Stockholm Tourism Barometer - 2020 vs 2022

Stockholm Tourism Barometer - 2020 vs 2022

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-21,2%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 103,9 % 247,6 % 69,3 % 149,2 % 291,3 % 110,9 % 116,9 %
februari 72,2 % 150,8 % 45,2 % 133,8 % 193,9 % 76,3 % 94,5 %
mars -51,0 % -43,1 % -46,6 % -22,8 % -30,8 % -46,3 % -33,1 %
april -87,3 % -97,0 % -78,4 % -97,0 % -93,1 % -87,0 % -89,2 %
maj -84,0 % -97,8 % -96,7 % -90,5 % -96,7 %
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
Total -34,5 % -24,9 % -20,6 % -21,6 % -11,1 % -18,4 % -21,2 %
Kvartal 1 (Q1) 25,1 % 106,3 % 10,5 % 69,7 % 103,2 % 24,0 % 44,4 %
Kvartal 2 (Q2) -92,2 %
Kvartal 3 (Q3)
Kvartal 4 (Q4)