Stockholm Tourism Barometer - 2019 vs 2022

Stockholm Tourism Barometer - 2019 vs 2022

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
41,1%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 92,5 % 216,1 % 66,2 % 162,0 % 260,2 % 118,5 % 123,3 %
februari 59,6 % 140,0 % 37,0 % 145,0 % 181,5 % 73,2 % 97,1 %
mars 30,3 % 95,3 % 11,5 % 91,1 % 96,7 % 22,4 % 56,7 %
april 15,7 % 56,3 % -6,8 % 52,1 % 56,3 % -10,1 % 27,4 %
maj 25,6 % 98,4 % 7,1 % 44,4 % 64,6 % 8,3 % 28,9 %
juni 25,0 % 54,8 % 0,4 % 40,0 % 54,3 % -6,4 % 23,5 %
juli 18,4 % 38,0 % -1,8 % 39,3 % 33,9 % -18,0 % 20,4 %
augusti 36,9 % 85,4 % 36,6 % 61,1 % 36,6 %
september
oktober
november
december
Total 31,0 % 67,6 % 8,9 % 61,3 % 70,2 % 10,3 % 41,1 %
Kvartal 1 (Q1) 54,4 % 139,8 % 32,9 % 126,2 % 155,7 % 58,4 % 86,3 %
Kvartal 2 (Q2) 22,4 % 67,5 % 0,6 % 45,0 % 58,1 % -2,1 % 26,5 %
Kvartal 3 (Q3) 26,1 %
Kvartal 4 (Q4)