Stockholm Tourism Barometer - 2017 vs 2022

Stockholm Tourism Barometer - 2017 vs 2022

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se

Vänligen notera att den här Turismbarometern för Stockholm är under uppbyggnad.

Vänligen notera att den här Turismbarometern för Stockholm är under uppbyggnad.

Barometervärde
45,4%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 66,8 % 194,2 % 52,4 % 160,4 % 299,7 % 116,9 %
februari 51,0 % 115,0 % 28,1 % 146,2 % 204,8 % 93,8 %
mars 27,4 % 77,3 % 1,1 % 93,5 % 108,0 % 53,5 %
april 7,7 % 51,1 % -13,3 % 58,5 % 58,8 % 28,4 %
maj 14,3 % 72,0 % -2,9 % 51,4 % 59,1 % 28,9 %
juni 13,1 % 77,9 % -9,1 % 43,2 % 52,2 % 21,5 %
juli
augusti
september
oktober
november
december
Total 23,4 % 83,9 % 2,5 % 76,6 % 92,8 % 45,4 %
Kvartal 1 (Q1) 44,9 % 118,3 % 22,2 % 127,1 % 176,4 % 82,2 %
Kvartal 2 (Q2) 11,8 % 68,8 % -8,2 % 50,4 % 56,4 % 26,0 %
Kvartal 3 (Q3)
Kvartal 4 (Q4)