Stockholm Tourism Barometer - 2015 vs 2022

Stockholm Tourism Barometer - 2015 vs 2022

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
53,7%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 123,9 % 123,9 %
februari 115,7 % 115,7 %
mars 68,9 % 68,9 %
april 39,7 % 39,7 %
maj 28,9 % 28,9 %
juni 25,9 % 25,9 %
juli
augusti
september
oktober
november
december
Total 53,7 % 53,7 %
Kvartal 1 (Q1) 97,6 % 97,6 %
Kvartal 2 (Q2) 30,9 % 30,9 %
Kvartal 3 (Q3)
Kvartal 4 (Q4)