Stockholm Tourism Barometer - 2014 vs 2022

Stockholm Tourism Barometer - 2014 vs 2022

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
50,6%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 121,4 % 121,4 %
februari 109,6 % 109,6 %
mars 64,9 % 64,9 %
april 37,2 % 37,2 %
maj 26,1 % 26,1 %
juni 23,6 % 23,6 %
juli
augusti
september
oktober
november
december
Total 50,6 % 50,6 %
Kvartal 1 (Q1) 93,4 % 93,4 %
Kvartal 2 (Q2) 28,4 % 28,4 %
Kvartal 3 (Q3)
Kvartal 4 (Q4)