Stockholm Tourism Barometer - 2019 vs 2021

Stockholm Tourism Barometer - 2019 vs 2021

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
154,5%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 1 179,5 % 3 204,3 % 147,9 % 726,2 % 549,5 % 321,3 % 386,0 %
februari 1 098,7 % 5 673,4 % 127,1 % 973,0 % 771,5 % 276,5 % 399,1 %
mars 1 000,1 % 4 857,1 % 142,3 % 900,4 % 931,6 % 298,2 % 409,8 %
april 292,4 % 1 789,3 % 142,9 % 834,1 % 978,2 % 268,1 % 399,0 %
maj 297,0 % 22 955,8 % 164,6 % 755,1 % 710,3 % 385,8 % 383,0 %
juni 285,1 % 339,3 % 123,1 % 417,1 % 396,7 % 250,8 % 258,1 %
juli 152,0 % 183,9 % 38,8 % 175,1 % 178,0 % 57,6 % 101,0 %
augusti 112,2 % 214,1 % 51,6 % 155,3 % 154,8 % 108,5 % 102,1 %
september 87,5 % 310,0 % 47,0 % 159,1 % 149,4 % 107,3 % 107,8 %
oktober 51,0 % 111,1 % 22,1 % 114,3 % 83,3 % 47,9 % 72,0 %
november 11,2 % 25,4 % 9,1 % 80,8 % 65,8 % 26,3 % 47,3 %
december 50,5 % 157,6 % 16,9 % 89,3 % 117,8 % 24,2 % 58,3 %
Total 156,2 % 279,6 % 65,7 % 248,6 % 229,9 % 122,5 % 154,5 %
Kvartal 1 (Q1) 1 081,2 % 4 361,7 % 138,9 % 856,3 % 739,5 % 295,4 % 398,7 %
Kvartal 2 (Q2) 291,2 % 678,6 % 142,1 % 607,1 % 598,4 % 297,9 % 332,4 %
Kvartal 3 (Q3) 119,5 % 215,2 % 45,6 % 163,0 % 162,6 % 92,5 % 103,4 %
Kvartal 4 (Q4) 36,4 % 82,4 % 15,9 % 95,0 % 87,3 % 33,2 % 59,2 %