Stockholm Tourism Barometer - 2018 vs 2021

Stockholm Tourism Barometer - 2018 vs 2021

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
157,7%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 1 073,8 % 3 197,8 % 133,5 % 746,6 % 627,5 % 297,5 % 386,0 %
februari 918,3 % 5 430,8 % 118,2 % 1 004,1 % 805,6 % 273,9 % 403,1 %
mars 851,1 % 5 148,3 % 137,0 % 962,9 % 1 023,7 % 279,2 % 428,5 %
april 254,2 % 1 782,8 % 144,0 % 903,6 % 950,0 % 338,7 % 425,4 %
maj 283,7 % 24 111,7 % 140,1 % 798,1 % 711,9 % 333,5 % 383,4 %
juni 276,9 % 320,3 % 106,2 % 428,4 % 392,0 % 250,3 % 254,2 %
juli 113,7 % 176,3 % 34,5 % 185,1 % 177,9 % 59,6 % 103,2 %
augusti 108,1 % 229,0 % 43,3 % 163,3 % 155,8 % 94,9 % 101,7 %
september 85,7 % 296,7 % 43,4 % 165,4 % 152,2 % 86,8 % 109,5 %
oktober 43,4 % 61,6 % 14,6 % 123,6 % 86,1 % 40,9 % 73,6 %
november 21,4 % 21,8 % 3,8 % 94,5 % 69,8 % 20,3 % 52,1 %
december 56,1 % 144,4 % 13,7 % 95,7 % 131,3 % 24,2 % 60,5 %
Total 142,5 % 270,2 % 58,1 % 263,2 % 236,9 % 122,3 % 157,7 %
Kvartal 1 (Q1) 933,7 % 4 448,5 % 129,7 % 894,5 % 807,5 % 283,2 % 406,7 %
Kvartal 2 (Q2) 272,4 % 677,6 % 127,6 % 640,6 % 590,8 % 306,8 % 337,5 %
Kvartal 3 (Q3) 104,2 % 216,2 % 40,0 % 171,1 % 163,7 % 81,4 % 104,6 %
Kvartal 4 (Q4) 39,1 % 57,0 % 10,4 % 104,9 % 93,6 % 28,5 % 62,1 %