Stockholm Tourism Barometer - 2017 vs 2021

Stockholm Tourism Barometer - 2017 vs 2021

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se

Vänligen notera att den här Turismbarometern för Stockholm är under uppbyggnad.

Vänligen notera att den här Turismbarometern för Stockholm är under uppbyggnad.

Barometervärde
199,5%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 919,1 % 226 400,0 % 130,6 % 721,1 % 428,4 % 375,7 %
februari 847,0 % 38 628,7 % 119,9 % 978,3 % 575,4 % 402,5 %
mars 779,6 % 4 401,2 % 119,4 % 912,9 % 543,8 % 399,2 %
april 254,9 % 1 457,4 % 124,2 % 873,5 % 496,4 % 400,5 %
maj 265,1 % 10 801,9 % 143,6 % 797,1 % 410,3 % 387,6 %
juni 307,2 % 2 115,9 % 99,6 % 426,1 % 254,7 % 248,5 %
juli 141,4 % 495,2 % 28,1 % 183,3 % 119,9 % 99,6 %
augusti 110,3 % 443,6 % 36,0 % 161,6 % 101,1 % 97,1 %
september 84,1 % 470,0 % 41,1 % 168,0 % 108,4 % 109,9 %
oktober 29,3 % 159,6 % 125,5 % 71,4 % 125,5 %
november 10,9 % 52,9 %
december
Total 151,4 % 597,0 % 74,8 % 321,1 % 207,7 % 199,5 %
Kvartal 1 (Q1) 839,4 % 11 270,2 % 122,9 % 860,3 % 513,8 % 392,6 %
Kvartal 2 (Q2) 278,0 % 2 449,9 % 120,5 % 632,3 % 357,8 % 329,7 %
Kvartal 3 (Q3) 115,2 % 469,2 % 34,4 % 170,8 % 110,5 % 101,8 %
Kvartal 4 (Q4) 125,5 %