Stockholm Tourism Barometer - 2017 vs 2021

Stockholm Tourism Barometer - 2017 vs 2021

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se

Vänligen notera att den här Turismbarometern för Stockholm är under uppbyggnad.

Vänligen notera att den här Turismbarometern för Stockholm är under uppbyggnad.

Barometervärde
153,2%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 919,1 % 226 400,0 % 127,4 % 721,1 % 620,8 % 371,9 %
februari 847,0 % 38 628,7 % 112,3 % 978,3 % 843,7 % 390,8 %
mars 779,2 % 4 401,2 % 119,8 % 912,9 % 991,3 % 399,7 %
april 251,3 % 1 457,4 % 126,0 % 873,5 % 995,4 % 403,0 %
maj 265,1 % 10 801,9 % 139,9 % 797,1 % 683,5 % 382,9 %
juni 302,9 % 2 115,9 % 102,2 % 426,1 % 389,7 % 250,9 %
juli 139,8 % 495,2 % 25,5 % 183,3 % 176,8 % 97,4 %
augusti 103,4 % 443,8 % 36,1 % 161,6 % 151,0 % 97,2 %
september 75,9 % 469,9 % 40,9 % 168,0 % 156,0 % 109,8 %
oktober 29,9 % 154,8 % 11,4 % 125,5 % 87,2 % 73,2 %
november 11,3 % 52,6 % 2,0 % 96,3 % 79,5 % 52,2 %
december 43,9 % 154,1 % 9,2 % 98,0 % 127,6 % 59,9 %
Total 140,2 % 546,3 % 52,2 % 260,1 % 237,4 % 153,2 %
Kvartal 1 (Q1) 839,3 % 11 270,2 % 119,6 % 860,3 % 807,6 % 387,8 %
Kvartal 2 (Q2) 275,4 % 2 449,9 % 121,0 % 632,3 % 590,7 % 330,2 %
Kvartal 3 (Q3) 109,5 % 469,3 % 33,4 % 170,8 % 162,5 % 101,0 %
Kvartal 4 (Q4) 27,4 % 113,6 % 7,4 % 106,9 % 96,2 % 61,9 %