Stockholm Tourism Barometer - 2016 vs 2021

Stockholm Tourism Barometer - 2016 vs 2021

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
180,7%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 655,0 % 109,5 % 640,9 % 396,5 % 330,1 %
februari 715,7 % 109,2 % 936,8 % 573,8 % 381,7 %
mars 785,0 % 33 422,3 % 95,5 % 859,0 % 650,8 % 364,6 %
april 218,0 % 936,3 % 125,3 % 796,5 % 396,1 % 372,8 %
maj 310,2 % 20 269,6 % 126,8 % 720,3 % 406,6 % 348,4 %
juni 296,4 % 3 478,3 % 88,8 % 376,9 % 232,7 % 220,2 %
juli 141,6 % 604,5 % 31,6 % 160,8 % 110,2 % 91,2 %
augusti 115,2 % 928,7 % 31,2 % 141,6 % 91,8 % 84,9 %
september 86,0 % 675,5 % 37,1 % 154,5 % 103,7 % 100,8 %
oktober 33,1 % 306,9 % 112,6 % 75,7 % 112,6 %
november -1,3 % 127,6 %
december
Total 146,9 % 843,4 % 67,9 % 290,9 % 199,9 % 180,7 %
Kvartal 1 (Q1) 725,6 % 72 731,8 % 104,2 % 800,1 % 540,0 % 358,7 %
Kvartal 2 (Q2) 278,8 % 3 107,3 % 111,0 % 569,1 % 320,4 % 298,2 %
Kvartal 3 (Q3) 117,7 % 741,6 % 33,0 % 152,1 % 102,0 % 91,8 %
Kvartal 4 (Q4) 112,6 %