Stockholm Tourism Barometer - 2016 vs 2021

Stockholm Tourism Barometer - 2016 vs 2021

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
138,8%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 655,0 % - 106,6 % 640,9 % 578,5 % 326,6 %
februari 715,7 % - 102,0 % 936,8 % 850,9 % 370,4 %
mars 784,6 % 33 422,3 % 95,8 % 859,0 % 1 163,1 % 365,1 %
april 214,1 % 936,3 % 127,1 % 796,5 % 832,9 % 375,1 %
maj 310,2 % 20 269,6 % 123,3 % 720,3 % 687,7 % 344,1 %
juni 291,8 % 3 478,3 % 91,2 % 376,9 % 375,4 % 222,4 %
juli 139,8 % 604,5 % 29,1 % 160,8 % 167,3 % 89,1 %
augusti 107,2 % 928,7 % 31,3 % 141,6 % 144,6 % 85,0 %
september 76,3 % 675,1 % 36,9 % 154,5 % 150,0 % 100,6 %
oktober 34,9 % 293,0 % 9,7 % 112,6 % 93,3 % 65,4 %
november 3,1 % 125,0 % -2,8 % 88,8 % 77,2 % 46,0 %
december 48,0 % 372,3 % 6,4 % 94,5 % 123,5 % 56,8 %
Total 138,2 % 796,0 % 46,5 % 236,6 % 232,7 % 138,8 %
Kvartal 1 (Q1) 725,5 % 72 731,8 % 101,1 % 800,1 % 847,2 % 354,3 %
Kvartal 2 (Q2) 275,8 % 3 107,3 % 111,5 % 569,1 % 552,1 % 298,7 %
Kvartal 3 (Q3) 111,1 % 741,5 % 32,0 % 152,1 % 155,0 % 91,1 %
Kvartal 4 (Q4) 27,1 % 241,4 % 4,2 % 98,8 % 96,6 % 56,0 %