Stockholm Tourism Barometer - 2014 vs 2021

Stockholm Tourism Barometer - 2014 vs 2021

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
204,7%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 598,3 % 598,3 %
februari 817,9 % 817,9 %
mars 763,5 % 763,5 %
april 742,9 % 742,9 %
maj 647,1 % 647,1 %
juni 354,2 % 354,2 %
juli 129,7 % 129,7 %
augusti 116,8 % 116,8 %
september 126,6 % 126,6 %
oktober 95,9 % 95,9 %
november 65,9 % 65,9 %
december 67,3 % 67,3 %
Total 204,7 % 204,7 %
Kvartal 1 (Q1) 717,6 % 717,6 %
Kvartal 2 (Q2) 525,1 % 525,1 %
Kvartal 3 (Q3) 124,2 % 124,2 %
Kvartal 4 (Q4) 76,7 % 76,7 %