Stockholm Tourism Barometer - 2012 vs 2021

Stockholm Tourism Barometer - 2012 vs 2021

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
0,0%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
Total
Kvartal 1 (Q1)
Kvartal 2 (Q2)
Kvartal 3 (Q3)
Kvartal 4 (Q4)