Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2020

Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2020

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
120,3%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -51,0 % -71,2 % -40,9 % -59,9 % -74,4 % -52,7 % -53,9 %
februari -41,9 % -60,1 % -31,1 % -57,2 % -66,0 % -44,1 % -48,6 %
mars 104,7 % 75,9 % 87,2 % 29,6 % 44,5 % 85,5 % 49,5 %
april 702,0 % 3 264,4 % 362,5 % 3 196,7 % 1 354,7 % 654,7 % 824,4 %
maj 536,9 % 4 469,9 % 306,1 % 2 911,7 % 950,5 % 677,8 % 721,6 %
juni 361,3 % 4 966,4 % 237,9 % 1 526,8 % 642,6 % 546,5 % 530,1 %
juli 186,3 % 1 363,5 % 146,8 % 492,7 % 371,4 % 280,7 % 260,2 %
augusti 204,9 % 1 708,4 % 135,6 % 338,2 % 274,4 % 283,0 % 219,0 %
september 98,6 % 750,6 % 122,2 % 337,8 % 229,6 % 284,3 % 217,0 %
oktober 83,6 % 374,5 % 86,7 % 271,7 % 264,3 % 200,0 % 168,5 %
november
december
Total 107,8 % 327,1 % 99,1 % 138,7 % 117,5 % 165,7 % 120,3 %
Kvartal 1 (Q1) -20,0 % -51,5 % -9,5 % -41,1 % -50,8 % -19,9 % -30,7 %
Kvartal 2 (Q2) 493,1 % 4 480,3 % 290,8 % 2 231,3 % 879,1 % 617,6 % 660,3 %
Kvartal 3 (Q3) 166,9 % 1 266,3 % 135,7 % 380,0 % 300,9 % 282,8 % 231,8 %
Kvartal 4 (Q4) 168,5 %