Stockholm Tourism Barometer - 2018 vs 2020

Stockholm Tourism Barometer - 2018 vs 2020

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
249,8%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Flygplatser (internationella passagerare)
 Kryssningar
 Genomsnittlig
januari -7,4 % -11,3 % -7,5 % 7,8 % 4,9 % 1,4 % 3,6 %
februari -14,9 % -13,6 % -9,4 % 7,8 % 4,3 % -2,2 % 2,9 %
mars 149,9 % 250,4 % 104,2 % 163,0 % 167,1 % 176,6 % 150,6 %
april 742,7 % 8 060,5 % 333,1 % 5 286,9 % 5 485,0 % 1 226,1 % 1 601,0 %
maj 651,7 % 17 439,8 % 294,8 % 4 466,1 % 4 322,0 % 1 000,0 % 1 330,1 %
juni 459,1 % 8 927,7 % 213,4 % 2 226,6 % 2 522,5 % 549,3 % 926,2 %
juli 191,1 % 1 865,4 % 134,9 % 756,0 % 878,7 % 287,7 % 442,7 %
augusti 304,0 % 3 410,5 % 148,0 % 517,5 % 565,7 % 305,5 % 362,1 %
september 168,2 % 1 632,7 % 116,9 % 505,6 % 581,6 % 276,5 % 355,4 %
oktober 113,4 % 491,8 % 79,5 % 422,3 % 474,0 % 265,1 % 287,0 %
november 712,7 % 3 928,4 % 176,7 % 748,0 % 777,3 % 408,8 % 492,5 %
december 1 819,2 % 3 538,4 % 161,8 % 624,7 % 636,1 % 507,6 % 438,3 %
Total 188,5 % 709,0 % 111,5 % 315,4 % 330,6 % 206,8 % 249,8 %
Kvartal 1 (Q1) 16,7 % 20,1 % 15,7 % 38,6 % 36,0 % 31,6 % 32,7 %
Kvartal 2 (Q2) 584,3 % 10 612,4 % 269,4 % 3 439,4 % 3 627,6 % 810,9 % 1 209,3 %
Kvartal 3 (Q3) 219,9 % 2 206,2 % 134,0 % 578,0 % 657,9 % 291,3 % 385,4 %
Kvartal 4 (Q4) 353,6 % 1 167,1 % 127,7 % 559,5 % 596,8 % 367,4 % 381,8 %