Stockholm Tourism Barometer - 2017 vs 2020

Stockholm Tourism Barometer - 2017 vs 2020

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se

Vänligen notera att den här Turismbarometern för Stockholm är under uppbyggnad.

Vänligen notera att den här Turismbarometern för Stockholm är under uppbyggnad.

Barometervärde
243,2%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Flygplatser (internationella passagerare)
 Kryssningar
 Genomsnittlig
januari -11,1 % -1,1 % -9,9 % 4,5 % 1,1 % 0,4 % 0,4 %
februari -12,4 % -7,4 % -11,8 % 5,3 % 0,3 % 1,5 % -0,2 %
mars 149,2 % 223,6 % 89,3 % 150,7 % 144,9 % 166,5 % 134,5 %
april 719,1 % 6 650,1 % 301,1 % 5 125,8 % 5 315,9 % 1 286,9 % 1 535,6 %
maj 608,7 % 7 797,7 % 294,3 % 4 461,1 % 4 274,5 % 923,1 % 1 323,8 %
juni 479,5 % 4 154,6 % 207,3 % 2 216,5 % 2 463,9 % 564,2 % 912,0 %
juli 221,8 % 903,2 % 119,2 % 750,3 % 870,5 % 283,8 % 431,1 %
augusti 283,6 % 1 575,9 % 135,5 % 513,6 % 558,7 % 294,4 % 353,7 %
september 141,8 % 756,1 % 113,1 % 511,6 % 574,6 % 279,4 % 354,2 %
oktober 88,0 % 304,4 % 74,5 % 426,9 % 473,3 % 264,2 % 286,2 %
november 560,2 % 2 366,5 % 171,9 % 756,1 % 773,8 % 430,7 % 492,1 %
december 1 515,2 % 3 011,6 % 151,4 % 633,2 % 633,3 % 495,3 % 436,2 %
Total 183,4 % 411,8 % 103,5 % 311,9 % 321,7 % 211,5 % 243,2 %
Kvartal 1 (Q1) 16,7 % 26,3 % 10,6 % 33,8 % 28,5 % 31,0 % 27,0 %
Kvartal 2 (Q2) 572,5 % 5 446,3 % 258,8 % 3 399,7 % 3 549,5 % 842,0 % 1 185,5 %
Kvartal 3 (Q3) 219,1 % 1 043,7 % 123,0 % 577,2 % 650,5 % 286,5 % 378,3 %
Kvartal 4 (Q4) 298,0 % 766,5 % 121,4 % 566,0 % 594,8 % 369,8 % 380,8 %