Stockholm Tourism Barometer - 2016 vs 2020

Stockholm Tourism Barometer - 2016 vs 2020

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
221,3%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Flygplatser (internationella passagerare)
 Kryssningar
 Genomsnittlig
januari -27,3 % -10,4 % -18,2 % -5,7 % -9,6 % -5,6 % -9,6 %
februari -13,3 % -13,5 % -16,1 % 1,3 % -5,4 % 1,2 % -4,8 %
mars 166,0 % 611,9 % 68,6 % 137,3 % 134,2 % 210,8 % 120,3 %
april 546,0 % 836 330,0 % 303,1 % 4 712,3 % 4 643,1 % 1 053,7 % 1 405,6 %
maj 598,3 % 542 314,3 % 267,1 % 4 070,8 % 3 863,0 % 917,3 % 1 202,8 %
juni 470,6 % 8 130,3 % 190,7 % 1 999,9 % 2 209,3 % 521,8 % 823,4 %
juli 224,8 % 959,8 % 125,3 % 682,9 % 789,0 % 266,9 % 400,9 %
augusti 295,6 % 2 409,4 % 127,3 % 466,5 % 502,7 % 276,2 % 322,0 %
september 147,7 % 1 204,2 % 107,1 % 480,6 % 527,8 % 270,8 % 330,4 %
oktober 100,0 % 639,8 % 71,9 % 396,6 % 435,8 % 273,4 % 266,2 %
november 452,6 % 40 673,5 % 159,0 % 723,3 % 732,6 % 421,8 % 466,5 %
december 1 370,2 % 1 435 171,4 % 145,0 % 620,5 % 607,0 % 481,2 % 422,7 %
Total 185,0 % 665,2 % 95,9 % 285,0 % 289,0 % 204,1 % 221,3 %
Kvartal 1 (Q1) 13,2 % 47,8 % 1,3 % 25,4 % 19,8 % 36,5 % 18,3 %
Kvartal 2 (Q2) 529,5 % 16 217,4 % 243,3 % 3 097,4 % 3 166,0 % 758,9 % 1 077,2 %
Kvartal 3 (Q3) 225,6 % 1 418,2 % 120,6 % 530,4 % 590,7 % 270,9 % 349,6 %
Kvartal 4 (Q4) 293,3 % 1 937,7 % 114,9 % 539,9 % 559,6 % 368,0 % 361,1 %