Stockholm Tourism Barometer - 2015 vs 2020

Stockholm Tourism Barometer - 2015 vs 2020

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
261,4%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -10,1 % -10,1 %
februari -7,7 % -7,7 %
mars 118,9 % 118,9 %
april 4 504,4 % 4 504,4 %
maj 3 782,4 % 3 782,4 %
juni 1 935,5 % 1 935,5 %
juli 626,7 % 626,7 %
augusti 435,5 % 435,5 %
september 452,7 % 452,7 %
oktober 372,0 % 372,0 %
november 669,8 % 669,8 %
december 548,2 % 548,2 %
Total 261,4 % 261,4 %
Kvartal 1 (Q1) 16,4 % 16,4 %
Kvartal 2 (Q2) 2 944,9 % 2 944,9 %
Kvartal 3 (Q3) 493,7 % 493,7 %
Kvartal 4 (Q4) 495,0 % 495,0 %