Stockholm Tourism Barometer - 2014 vs 2020

Stockholm Tourism Barometer - 2014 vs 2020

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
248,5%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -11,1 % -11,1 %
februari -10,4 % -10,4 %
mars 113,7 % 113,7 %
april 4 424,3 % 4 424,3 %
maj 3 698,4 % 3 698,4 %
juni 1 899,6 % 1 899,6 %
juli 589,6 % 589,6 %
augusti 408,6 % 408,6 %
september 417,0 % 417,0 %
oktober 357,8 % 357,8 %
november 623,3 % 623,3 %
december 519,6 % 519,6 %
Total 248,5 % 248,5 %
Kvartal 1 (Q1) 13,9 % 13,9 %
Kvartal 2 (Q2) 2 887,4 % 2 887,4 %
Kvartal 3 (Q3) 460,8 % 460,8 %
Kvartal 4 (Q4) 468,7 % 468,7 %