Stockholm Tourism Barometer - 2014 vs 2020

Stockholm Tourism Barometer - 2014 vs 2020

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
246,8%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Flygplatser (internationella passagerare)
 Kryssningar
 Genomsnittlig
januari -11,1 % -17,4 % -13,9 %
februari -10,4 % -18,0 % -13,6 %
mars 113,7 % 101,4 % 108,5 %
april 4 424,3 % 4 398,8 % 4 413,6 %
maj 3 698,4 % 3 435,4 % 3 583,5 %
juni 1 899,6 % 2 033,8 % 1 955,3 %
juli 589,6 % 680,8 % 628,1 %
augusti 408,6 % 432,6 % 418,8 %
september 417,0 % 444,5 % 428,1 %
oktober 357,8 % 380,1 % 366,8 %
november 623,3 % 605,6 % 616,0 %
december 519,6 % 496,0 % 509,5 %
Total 248,5 % 244,6 % 246,8 %
Kvartal 1 (Q1) 13,9 % 5,3 % 10,2 %
Kvartal 2 (Q2) 2 887,4 % 2 906,3 % 2 895,3 %
Kvartal 3 (Q3) 460,8 % 505,5 % 479,4 %
Kvartal 4 (Q4) 468,7 % 470,1 % 469,3 %