Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2019

Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2019

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-43,8%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -48,2 % -68,4 % -39,8 % -61,8 % -72,2 % -54,3 % -55,2 %
februari -37,4 % -58,3 % -27,0 % -59,2 % -64,5 % -41,8 % -49,3 %
mars -22,9 % -48,8 % -10,3 % -47,7 % -49,2 % -20,2 % -36,2 %
april -14,0 % -35,9 % -34,3 % -36,0 % -34,3 %
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
Total -28,6 % -50,5 % -24,8 % -49,9 % -53,4 % -37,4 % -43,8 %
Kvartal 1 (Q1) -35,1 % -58,3 % -24,8 % -55,8 % -60,9 % -37,4 % -46,3 %
Kvartal 2 (Q2) -34,3 %
Kvartal 3 (Q3)
Kvartal 4 (Q4)