Stockholm Tourism Barometer - 2020 vs 2019

Stockholm Tourism Barometer - 2020 vs 2019

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-68,2%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 6,6 % 12,5 % 1,9 % -4,9 % 8,6 % -3,6 % -2,9 %
februari 7,8 % 10,9 % 6,0 % -4,6 % 4,4 % 2,0 % -1,3 %
mars -63,0 % -69,9 % -52,1 % -59,6 % -64,8 % -56,1 % -57,3 %
april -89,9 % -98,8 % -76,8 % -98,0 % -95,6 % -85,3 % -91,5 %
maj -88,2 % -99,4 % -77,0 % -97,7 % -94,2 % -88,0 % -90,6 %
juni -83,4 % -98,9 % -70,5 % -95,6 % -91,3 % -83,1 % -87,2 %
juli -71,2 % -95,0 % -58,8 % -87,9 % -84,2 % -67,0 % -76,9 %
augusti -76,5 % -97,0 % -61,9 % -83,3 % -83,4 % -74,7 % -75,1 %
september -62,5 % -94,4 % -55,0 % -83,1 % -81,1 % -72,0 % -74,0 %
oktober -55,6 % -87,1 % -47,7 % -80,0 % -82,0 % -64,6 % -69,5 %
november -86,2 % -97,6 % -65,6 % -87,3 % -85,0 % -79,6 % -79,8 %
december -94,7 % -97,4 % -62,8 % -85,7 % -86,9 % -74,5 % -78,5 %
Total -66,8 % -87,5 % -54,9 % -74,9 % -74,5 % -63,3 % -68,2 %
Kvartal 1 (Q1) -19,2 % -10,6 % -16,9 % -25,0 % -20,5 % -19,4 % -22,5 %
Kvartal 2 (Q2) -86,9 % -99,1 % -74,6 % -97,0 % -93,5 % -85,6 % -89,6 %
Kvartal 3 (Q3) -71,3 % -95,7 % -58,9 % -84,8 % -83,2 % -71,8 % -75,4 %
Kvartal 4 (Q4) -77,4 % -92,9 % -58,2 % -84,1 % -84,5 % -72,6 % -75,5 %