Stockholm Tourism Barometer - 2017 vs 2019

Stockholm Tourism Barometer - 2017 vs 2019

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se

Vänligen notera att den här Turismbarometern för Stockholm är under uppbyggnad.

Vänligen notera att den här Turismbarometern för Stockholm är under uppbyggnad.

Barometervärde
-0,5%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -1,7 % 13,7 % -8,3 % -0,6 % 11,0 % -2,9 %
februari -0,3 % 9,5 % -6,5 % 0,5 % 8,3 % -1,7 %
mars -1,9 % -2,9 % -9,3 % 1,3 % 5,8 % -2,0 %
april -5,5 % -4,9 % -7,0 % 4,2 % 1,6 % 0,8 %
maj -8,5 % -21,7 % -9,4 % 4,9 % -3,3 % 0,0 %
juni -0,1 % -11,6 % -9,4 % 1,7 % -1,4 % -2,0 %
juli -6,5 % -17,0 % -9,6 % 3,0 % -0,4 % -1,8 %
augusti -8,5 % -17,2 % -10,2 % 2,5 % -1,5 % -2,4 %
september -7,9 % -26,9 % -4,2 % 3,4 % 2,6 % 1,0 %
oktober -15,2 % -13,3 % -8,7 % 5,3 % 2,1 % 0,7 %
november -0,3 % -17,5 % -6,5 % 8,6 % 8,3 % 3,4 %
december -5,6 % -9,1 % -6,6 % 4,6 % 4,5 % 1,0 %
Total -5,7 % -13,0 % -8,2 % 3,3 % 2,3 % -0,5 %
Kvartal 1 (Q1) -1,3 % 6,3 % -8,1 % 0,4 % 8,1 % -2,2 %
Kvartal 2 (Q2) -4,4 % -13,4 % -8,7 % 3,6 % -1,1 % -0,5 %
Kvartal 3 (Q3) -7,6 % -19,2 % -8,4 % 3,0 % -0,1 % -1,2 %
Kvartal 4 (Q4) -7,7 % -13,2 % -7,4 % 6,1 % 4,7 % 1,7 %