Stockholm Tourism Barometer - 2014 vs 2019

Stockholm Tourism Barometer - 2014 vs 2019

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-12,6%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -15,5 % -15,5 %
februari -14,5 % -14,5 %
mars -13,7 % -13,7 %
april -9,8 % -9,8 %
maj -12,6 % -12,6 %
juni -12,2 % -12,2 %
juli -16,5 % -16,5 %
augusti -15,1 % -15,1 %
september -12,6 % -12,6 %
oktober -8,5 % -8,5 %
november -8,3 % -8,3 %
december -11,6 % -11,6 %
Total -12,6 % -12,6 %
Kvartal 1 (Q1) -14,5 % -14,5 %
Kvartal 2 (Q2) -11,6 % -11,6 %
Kvartal 3 (Q3) -14,7 % -14,7 %
Kvartal 4 (Q4) -9,4 % -9,4 %