Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2019

Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2019

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-38,0%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -48,1 % -68,4 % -39,8 % -61,8 % -72,2 % -54,3 % -55,2 %
februari -37,3 % -58,3 % -27,0 % -59,2 % -64,5 % -42,1 % -49,3 %
mars -23,4 % -48,8 % -10,3 % -47,7 % -49,2 % -18,3 % -36,2 %
april -14,4 % -35,9 % 7,3 % -34,2 % -36,0 % 12,8 % -21,5 %
maj -21,5 % -49,6 % -30,7 % -39,2 % -30,7 %
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
Total -27,1 % -50,1 % -16,0 % -45,4 % -50,0 % -24,1 % -38,0 %
Kvartal 1 (Q1) -35,3 % -58,3 % -24,8 % -55,8 % -60,9 % -36,8 % -46,3 %
Kvartal 2 (Q2) -25,5 %
Kvartal 3 (Q3)
Kvartal 4 (Q4)