Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2019

Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2019

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-29,1%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -48,1 % -68,4 % -39,8 % -61,8 % -72,2 % -54,2 % -55,2 %
februari -37,3 % -58,3 % -27,0 % -59,2 % -64,5 % -42,3 % -49,3 %
mars -23,3 % -48,8 % -10,3 % -47,7 % -49,2 % -18,3 % -36,2 %
april -13,6 % -36,0 % 7,3 % -34,3 % -36,0 % 11,3 % -21,5 %
maj -20,4 % -49,6 % -6,6 % -30,7 % -39,2 % -7,7 % -22,4 %
juni -20,0 % -35,4 % -0,4 % -28,5 % -35,2 % 6,8 % -19,1 %
juli -15,6 % -27,5 % 1,8 % -28,2 % -25,3 % 21,9 % -16,9 %
augusti -26,9 % -46,1 % -26,8 % -37,9 % -26,8 %
september
oktober
november
december
Total -23,7 % -40,3 % -8,2 % -38,0 % -41,3 % -9,3 % -29,1 %
Kvartal 1 (Q1) -35,2 % -58,3 % -24,8 % -55,8 % -60,9 % -36,9 % -46,3 %
Kvartal 2 (Q2) -18,3 % -40,3 % -0,6 % -31,0 % -36,7 % 2,1 % -20,9 %
Kvartal 3 (Q3) -20,7 %
Kvartal 4 (Q4)