Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2018

Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2018

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-39,8%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -45,9 % -68,3 % -36,1 % -62,8 % -75,2 % -51,2 % -55,2 %
februari -30,5 % -56,4 % -24,0 % -60,3 % -65,8 % -41,3 % -49,7 %
mars -18,5 % -51,6 % -8,3 % -50,7 % -53,3 % -13,3 % -38,4 %
april -9,4 % -35,7 % 6,8 % -38,8 % -34,3 % -4,1 % -25,5 %
maj -18,3 % -52,0 % -34,0 % -39,4 % -34,0 %
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
Total -22,7 % -51,8 % -13,7 % -48,0 % -51,8 % -24,9 % -39,8 %
Kvartal 1 (Q1) -30,8 % -58,3 % -21,8 % -57,5 % -63,8 % -33,8 % -47,2 %
Kvartal 2 (Q2) -29,2 %
Kvartal 3 (Q3)
Kvartal 4 (Q4)