Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2018

Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2018

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-30,2%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -45,9 % -68,3 % -36,1 % -62,8 % -75,2 % -51,2 % -55,2 %
februari -30,5 % -56,4 % -24,0 % -60,3 % -65,8 % -41,4 % -49,7 %
mars -18,3 % -51,6 % -8,3 % -50,7 % -53,3 % -13,3 % -38,4 %
april -7,9 % -35,8 % 6,8 % -38,8 % -34,3 % -5,4 % -25,5 %
maj -16,6 % -52,0 % 2,9 % -34,0 % -39,4 % 5,3 % -22,5 %
juni -16,4 % -32,5 % 7,8 % -30,1 % -34,6 % 8,3 % -18,2 %
juli 0,9 % -25,5 % 5,1 % -30,8 % -25,3 % 21,5 % -17,9 %
augusti -23,5 % -48,5 % -29,0 % -38,2 % -29,0 %
september
oktober
november
december
Total -17,4 % -41,1 % -3,6 % -40,4 % -42,3 % -7,4 % -30,2 %
Kvartal 1 (Q1) -30,7 % -58,3 % -21,8 % -57,5 % -63,8 % -33,8 % -47,2 %
Kvartal 2 (Q2) -14,1 % -39,9 % 5,8 % -34,1 % -36,0 % 3,2 % -21,9 %
Kvartal 3 (Q3) -22,2 %
Kvartal 4 (Q4)