Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2017

Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2017

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-25,2%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -40,1 % -66,0 % -34,4 % -61,6 % -75,0 % -53,9 %
februari -33,8 % -53,5 % -21,9 % -59,4 % -67,2 % -48,4 %
mars -21,3 % -43,6 % -1,1 % -48,3 % -51,9 % -34,9 %
april -6,9 % -33,8 % 15,3 % -36,9 % -37,0 % -22,1 %
maj -11,8 % -41,9 % 3,0 % -34,0 % -37,2 % -22,4 %
juni -19,6 % -43,7 % 10,0 % -29,8 % -34,3 % -17,4 %
juli -9,4 % -15,8 % 12,6 % -30,3 % -25,0 % -15,5 %
augusti -19,1 % -46,1 % 0,0 % -28,6 % -37,0 % -18,4 %
september -18,1 % -43,6 % 4,3 % -28,4 % -39,4 % -18,4 %
oktober 0,1 % -32,0 % 7,0 % -29,5 % -35,9 % -18,7 %
november
december
Total -16,5 % -39,4 % 1,5 % -37,2 % -41,2 % -25,2 %
Kvartal 1 (Q1) -30,9 % -54,2 % -18,1 % -56,0 % -63,8 % -45,1 %
Kvartal 2 (Q2) -13,6 % -40,6 % 8,9 % -33,4 % -36,0 % -20,5 %
Kvartal 3 (Q3) -14,9 % -33,1 % 5,7 % -29,1 % -32,6 % -17,4 %
Kvartal 4 (Q4) -18,7 %