Stockholm Tourism Barometer - 2019 vs 2017

Stockholm Tourism Barometer - 2019 vs 2017

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
0,5%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 1,8 % -12,1 % 9,0 % 0,6 % -9,9 % 3,0 %
februari 0,3 % -8,7 % 7,0 % -0,5 % -7,7 % 1,7 %
mars 2,0 % 3,0 % 10,2 % -1,2 % -5,5 % 2,0 %
april 5,8 % 5,2 % 7,5 % -4,1 % -1,6 % -0,8 %
maj 9,3 % 27,7 % 10,3 % -4,7 % 3,4 % 0,0 %
juni 0,1 % 13,1 % 10,4 % -1,7 % 1,4 % 2,0 %
juli 7,0 % 20,5 % 10,6 % -2,9 % 0,4 % 1,8 %
augusti 9,3 % 20,8 % 11,4 % -2,4 % 1,5 % 2,5 %
september 8,6 % 36,8 % 4,4 % -3,3 % -2,6 % -1,0 %
oktober 18,0 % 15,3 % 9,6 % -5,0 % -2,0 % -0,7 %
november 0,3 % 21,3 % 7,0 % -7,9 % -7,6 % -3,2 %
december 5,9 % 10,1 % 7,1 % -4,4 % -4,3 % -1,0 %
Total 6,1 % 15,0 % 8,9 % -3,2 % -2,2 % 0,5 %
Kvartal 1 (Q1) 1,4 % -5,9 % 8,8 % -0,4 % -7,5 % 2,2 %
Kvartal 2 (Q2) 4,6 % 15,5 % 9,6 % -3,4 % 1,1 % 0,5 %
Kvartal 3 (Q3) 8,2 % 23,8 % 9,1 % -2,9 % 0,1 % 1,2 %
Kvartal 4 (Q4) 8,3 % 15,2 % 8,0 % -5,8 % -4,5 % -1,6 %