Stockholm Tourism Barometer - 2018 vs 2017

Stockholm Tourism Barometer - 2018 vs 2017

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
1,8%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 5,7 % -14,6 % 2,7 % 3,1 % 0,9 % 3,0 %
februari -2,4 % -13,9 % 2,8 % 2,4 % -4,0 % 2,5 %
mars 1,1 % 8,3 % 7,8 % 4,9 % 3,0 % 5,8 %
april 2,7 % -3,4 % 8,0 % 3,1 % -4,1 % 4,5 %
maj 5,5 % 23,4 % 0,1 % 0,1 % 3,6 % 0,1 %
juni -6,0 % 13,9 % 2,0 % 0,4 % 0,5 % 0,9 %
juli -11,6 % 17,3 % 7,2 % 0,7 % 0,4 % 2,9 %
augusti 1,2 % 23,4 % 5,3 % 0,6 % 1,9 % 2,3 %
september 7,6 % 21,7 % 1,8 % -1,0 % -1,5 % -0,1 %
oktober 7,2 % -9,0 % 2,9 % -0,9 % -0,6 % 0,2 %
november -1,2 % -0,9 % 1,8 % -0,9 % -5,4 % -0,1 %
december 1,0 % 3,1 % 4,1 % -1,2 % 1,6 % 0,4 %
Total -0,2 % 10,0 % 3,9 % 0,9 % -0,2 % 1,8 %
Kvartal 1 (Q1) 1,4 % -6,2 % 4,6 % 3,6 % 0,0 % 3,9 %
Kvartal 2 (Q2) 0,1 % 12,3 % 3,0 % 1,1 % 0,0 % 1,7 %
Kvartal 3 (Q3) -2,7 % 20,6 % 5,0 % 0,1 % 0,5 % 1,7 %
Kvartal 4 (Q4) 2,5 % -2,5 % 2,9 % -1,0 % -1,3 % 0,2 %